MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

TEAM BUILDING i REKREACIJA ZAPOSLENIH – PORESKI ASPEKT

Od 2019. godine je izmenom Zakona o porezu na dohodak građana ukinuto plaćanje poreza za ovaj vid izdataka. Ipak, podsećamo da postoje određeni uslovi koji prethodno moraju biti ispunjeni kako bi se ostvarilo pravo na poresko oslobođenje.

Uslovi su propisani Pravilnikom o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene.

Poresko oslobođenje se može koristiti za:

 • izdatke za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu,
 • izdatke za kolektivnu rekreaciju zaposlenih (korišćenje teretana, bazena, sportskih terena…),
 • organizovanje sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih (team building).

  Uslovi za poresko oslobođenje:
 • izdaci moraju biti dokumentovani,
 • plaćanje mora biti izvršeno direktno na račun dobavljača,
 • da je pravo na rekreaciju uređeno opštim aktom poslodavca,
 • da je rekreacija iste vrste, kvaliteta i obima dostupna svim zaposlenima.

  Kod team bulding-a je pored navedenih uslova potrebno i sledeće:
 • odluka poslodavca koja sadrži podatke o prirodi aktivnosti i njihovoj svrsi;
 • pravo na učešće mora da ima najmanje 70 odsto zaposlenih, a broj zaposlenih koji koristi to pravo mora biti najmanje 70 odsto od broja zaposlenih koji imaju pravo na učešće (ispunjenost uslova se dokumentuje upućenim pozivom za prisustvovanje i evidencijom o prisustvu).

  Drugi poreski aspekti:
 • ne postoji obaveza plaćanja socijalnih doprinosa (PIO, zdravstveno osiguranje, doprinosi za nezaposlenost);
 • troškovi rekreativnih i team building aktivnosti priznaju se u celosti kao trošak firme i nije propisan gornji limit visine ovih izdataka;
 • po osnovu ovih troškova ne postoji pravo na odbitak PDV-a.

Izvor: aktivasistem

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.