TRETMAN RAČUNA KOJIM SE PRELAZI LIMIT ZA ULAZAK U PDV SISTEM

Račun (faktura) kojim je probijen limit za obavezno evidentiranje u sistem PDV (trenutno 8 miliona dinara) ne treba deliti na dva računa, odnosno za promet po tom računu ne treba obračunavati PDV.

Naime, lice koje je mali obveznik u skladu sa članom 33. Zakona o PDV prestaje da bude mali obveznik sledećeg dana od dana kada je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8 miliona dinara. U danu kada je izdata faktura kojom je probijen taj limit, on je još uvek bio mali obveznik i nije imao obavezu obračuna PDV.

Na primer: Limit od 8 miliona dinara prelazimo sa računom koji glasi na iznos od 100.000 dinara. Bez tog računa naši ukupni prihodi (promet) su 7.950.000 dinara. Sa fakturom čija je vrednost 100.000 dinara mi prelazimo prag od 8 miliona dinara prihoda. Medjutim taj račun od 100.000 dinara i dalje je u potpunosti oslobodjen PDV (izdajemo ga bez iskazivanja PDV). Tek naredna faktura posle te mora imati posebno iskazanu PDV osnovicu i iznos PDV-a.

Izvor: Poreska uprava

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.