MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

ZAKON O PDV – IZMENE I DOPUNE (KRIPTO, GRAĐEVINA, POLOVNA DOBRA ITD)

U Službenom glasniku objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Izmene i dopune Zakona o PDV se primenjuju od 01.01.2021 godine.

Ovde ćemo se fokusirati samo na neke promene.

Napomena: za promet koji nastane počev od 01.01.2021 godine a za koji je plaćen avans do 31.12.2020 godine, važe stara pravila oporezivanja koja su važila do kraja 2020 godine.

 • Virtuelne valute (kriptovalute)

  Uvedeno je novo poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza.
  Radi se o prenosu virtuelnih valuta i zameni virtuelnih valuta za novčana sredstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje digitalna imovina (član 25. stav 1. tačka 1a) Zakona o PDV).
  Ovo poresko oslobođenje se primenjuje od 29.06.2021 godine (od kada počinje primena Zakona o digitalnoj imovini).
 • Promet iz oblasti građevinarstva

  Novim izmenama i dopunama Zakona o PDV dopunjene su odredbe u vezi sa ovim prometom, u smislu da će poreski dužnik biti primalac dobara i usluga samo za promet čija vrednost je veća od 500.000 RSD, bez PDV.
  Za promet iz oblasti građevinarstva čija vrednost je do 500.000 RSD bez PDV, važi opšte pravilo oporezivanja PDV prema kojem je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši promet (isporučilac dobara i usluga).
 • Promet polovnih dobara

  Način oporezivanja polovnih dobara je potpuno promenjen.
  Novo pravilo za oporezivanje polovnih dobara ima sledeće karakteristike: za svaki pojedinačni promet polovnih dobara obveznik može da bira da li će primeniti oporezivanje razlike ili opšti postupak oporezivanja (sa PDV ili oslobođeno); nema više poređenja iznosa PDV i poreza na prenos apsolutnih prava kod prometa polovnih vozila; kod uvoza polovnih dobara obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza ukoliko kod prometa koristi oporezivanje razlike.
 • Sporedna isporuka dobara i usluga

  Propisano je da se sporednom isporukom dobara ne smatra prenos prava raspolaganja na pokretnim stvarima uz prenos prava raspolaganja na nepokretnosti. Npr nameštaj uz stan.
  Takođe je izmenjeno i propisano da se sporednom isporukom usluga iznajmljivanja nepokretnosti (npr iznajmljivanje stana i garaže) ne može posmatrati na taj način već su to dva odvojena prometa. Zato što se u prvom slučaju iznajmljivanja stana za život ne obračunava PDV (bez prava na odbitak prethodnog poreza) a kod iznajmljivanja garaže je potrebno obračunati PDV.
 • Vrednosni vaučer

  Izvršeno je preciziranje pojma vrednosni vaučer.
  Do sada je važilo da na vrednosnom vaučeru treba da budu naznačeni sledeći elementi: dobra koja se isporučuju, odnosno usluge koje se pružaju; identitet isporučilaca dobara, odnosno pružalaca usluga; i
  uslovi upotrebe vrednosnog vaučera.
  Novim izmenama Zakona o PDV predviđeno je da samo jedan od prva dva prethodno navedena elementa bude obavezan element vrednosnog vaučera: dobra koja se isporučuju, odnosno usluge koje se pružaju ILI identitet isporučilaca dobara, odnosno pružalaca usluga; i uslovi upotrebe vrednosnog vaučera.
MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.