MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

B2B PLAĆANJA U KRIPTOVALUTAMA

Autor: Miloš Praštalo, CEO & Founder

Kao uvod za ovaj deo napomenuo bih da trenutna regulativa kriptovaluta u Srbiji ne omogućava plaćanje u kriptu, ali radi lakšeg razumevanja koristićemo i taj termin. Kao što smo naučili iz Zakona, Srbija prihvata kripto kao sredstvo razmene ali ne i sredstvo plaćanja, te otuda prvobitna konstatacija.

U svakom slučaju prenos kripta medju pravnim licima je trenutno dozvoljen u Srbiji (B2B) ali nije dozvoljen i prenos medju fizičkim licima i kompanijama (B2C). Odnosno, za tako nešto je potrebna i dozvola izdata od strane NBS, a trenutno je ni jedan privredni subjekt nema. Očekuje se da će prve dozvole pribaviti postojeće licencirane kripto menjačnice, ali trenutno svi još uvek čekamo da se to desi.

Da se vratimo na temu, dakle slobodan je prenos kripta medju pravnim licima (B2B).

Šta to znači?

Da biste bili u okvirima Zakona, ovaj deo zaista mora biti jasan.

Primer:

Kompanija u Srbiji prodaje svoje proizvode i usluge stranim kompanijama. Strana kompanija nekada plati u fiat novcu (npr EUR ili USD) ali nekada prenese kripto našoj domaćoj kompaniji-prodavcu. Ovo je sasvim dozvoljeno ako u Ugovoru izmedju te dve kompanije ima navedena i ova stavka. Bitno je da je ugovorom definisano da se proizvodi i usluge mogu naplatiti i u kriptu, a što preciznije opišete to bolje. Npr bilo bi pametno navesti i u kojoj kriptovaluti će prenosi biti najčešći, da li će se kao posrednik koristiti domaća licencirana kripto menjačnica, ili ne, islično tome.

Sledeće je bitno da se prilikom primanja kripta od kupca na vaš wallet isti konvertuje u fiat (konkretno u dinare preko licencirane kripto menjačnice). U ovom slučaju kriptomenjačnicu posmatrate kao banku koja vam menja devize u dinare.

Posrednik-kripto menjačnica je uvek tu kada primate ili šaljete kripto inostranim kompanijama, ali uvek prvo trebate da primite kripto na vaš wallet (ili ako šaljete onda šaljete sa vašeg walleta). Zatim kripto šaljete posredniku-kripto menjačnici gdes se vrši konverzija.

To je trenutno jedina dozvoljena zakonska mogućnost. Bitno je napomenuti još par stvari:

Ne možete od bilo koga primati kripto kao investiciju i knjižiti ga kao nematerijalnu imovinu. To smete samo ukoliko investirate u kripto preko platforme za trgovanje ili kripto menjačnice. Ne smete primati kripto kao investiciju za vaše prodate proizvode ili usluge (ne smete ga zadržavati već je potrebno konvertovati ga).
Sve navedeno je u B2B svetu moguće samo ako saradjujete sa inostranim kompanijama (nije moguće kripto prosledjivati u domaćem prometu medju domaćim kompanijama za kupljene proizvode ili usluge).
U slučaju da vam se kripto prenese na neki vaš wallet sa koga vi nadalje šaljete isti na razmenu u licenciranu kripto menjačnicu, vi ste u obavezi da prvi prenos prijavite NBS-u u xml formi na njihovom portalu:

https://nbs.rs/sr_RS/ciljevi-i-funkcije/nadzor-nad-finansijskim-institucijama/digital-imo/

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.