MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

PRODAJA APLIKACIJE PREKO GOOGLE i APPLE PRODAVNICA – IZDAVANJE RAČUNA i PORESKI TRETMAN

Društvo ili preduzetnik koji se bavi IT poslovima izradilo je mobilnu aplikaciju, koja se prodaje preko Google Play Store i Apple Store, koji na kraju meseca isplaćuju društvu zaradu umanjenu za njihovu provizuju. Dakle Google i Apple izdaju račune kupcima i oni naplaćuju, a kasnije društvu/preduzetniku prenose deo zarade. Da li kod ovakve prodaje postoji obaveza izdavanja fiskalnih računa od strane domaćeg društva/preduzetnika?

Isko nisu poznati poznati uslovi iz takvih ugovora, ali na osnovu navedenog smatramo da ne postoji obaveza izdavanja fiskalnih računa, jer se prodaja vrši od strane Google-a i Apple-a, a ne direktno od strane domaćeg društva ili preduzetnika.

Što se tiče poreskog aspekta prodaje koju u takvoj situaciji domaće društvo/preduzetnik vrši tim stranim kompanijama, mesto prometa je inostranstvo i promet nije oporeziv PDV.

Kada Google i Apple prodaju aplikacije vrše fizičkim licima iz Srbije, mesto prometa je Srbija pa je promet oporeziv PDV. Oni obračunavaju i plaćaju PDV u Srbiji, jer su njihove firme koje se bave navedenim poslovima u Evropi obveznici PDV u Srbiji. To su Google Commerce Limited (Irska) i Apple Distribution International Limited (Irska). Poreski punomoćnik obe firme je Deloitte DOO Beograd.

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.