POPUNJENA PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK

Godišnji porez na dohodak građana na prihode ostvarene u 2022. godini, u 2023. godini obračunava se i plaća po sistemu samooporezivanja, umesto po rešenju poreskog organa kako je to bilo do sada. Poreska uprava će 3. aprila 2023. godine, na osnovu raspoloživih podataka iz službenih evidencija o prihodima građana za 2022. godinu unapred popuniti poresku […]

NOVA PRAVILA OBRAČUNA GODIŠNJEG POREZA (EKSTRA POREZ)

Krajem prošle godine usvojene su nove izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana. Između ostalih, značajna izmena izvršena je kada je u pitanju godišnji porez na dohodak građana za lica ispod 40 godina života. Za osobe starije od 40 godina nema promena u vezi sa utvrđivanjem godišnjeg poreza na dohodak građana u odnosu […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.