ELEKTRONSKA DOKUMENTACIJA I INSPEKCIJSKI ORGAN

Inspekcijski organ ne može zahtevati od nadziranog subjekta da štampa dokumente koji su izvorno nastali u elektronskom obliku, niti da na tako odštampan dokument stavlja otisak pečata kako bi ga smatrao pravno valjanim. U slučaju elektronske fakture, inspektor utvrđuje samo postojanje „identifikacione oznake“ koja upućuje na odgovorno lice, odnosno lice koje je ovlašćeno za izdavanje […]

ŠTA SE SMATRA POTVRDOM BOLOVANJA U SLUČAJU PROPISANE MERE KARANTINA?

U „Službenom glasniku RS“, broj 136 od 13.11.2020 godine objavljene su izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izmene i dopune stupaju na snagu danom objavljivanja, odnosno 13.11.2020 godine. Ovde pišemo o možda najbitnijoj izmeni koja je od značaja za poslovanje privrednih subjekata (u recimo slučaju bolovanja zaposlenog kojem je propisana mera […]

KOORDINACIJA INSPEKCIJA U BORBI PROTIV PANDEMIJE

Na sednici vladine Кoordinacione komisije za inspekcijski nadzor formirana je radna grupa radi koordinacije republičkih inspekcija prilikom kontrole mera za sprečavanje širenja Covid-19. To znači da se od 23. Oktobra 2020 u borbu protiv Covid-19 uključuju inspekcije koje do sada nisu imale nadležnost da kontrolišu primenu i poštovanje mera prvencije širenja virusa – veterinska, tržišna, […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.