FAKTORING – NAČIN BRŽE NAPLATE FAKTURA

Kompanije koje se bore da očuvaju likvidnost zbog nedospelih i neplaćenih potraživanja mogu svoje probleme rešiti korišćenjem faktoringa. Najkraće objašnjenje je da je ovo finansijski instrument kojim se kratkoročno finansiraju preduzeća na osnovu nedospelih, nespornih potraživanja proisteklih iz prodaje roba ili usluga na inostranom ili domaćem tržištu. Faktoringom u Republici Srbiji mogu da se bave […]

ŠTA JE DFC I ZAŠTO JE BITAN?

Kancelarija Američke razvojne finansijske korporacije (DFC), čije je otvaranje najavljeno u Beogradu, uspostavljena je usvajanjem Zakona o boljoj upotrebi investicionih zajmova za razvoj (ili Bild akta) oktobra 2018. godine. U SAD je počela da radi 2. Januara ove godine. Bild akt (Build Act) je ključni stub nove američke strategije za finansiranje razvoja u inostranstvu. Smatra […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.