DIREKTNA DAVANJA 2021

Vlada Srbije je usvojila propis kojim je predviđena isplata novih direktnih davanja za privredne subjekte u privatnom sektoru. Uredba stupa na snagu 13. Februara 2021 godine. U ovom tekstu dajemo osnovni pregled stavki po kojima se Uredba razlikuje u odnosu na Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima iz 2020 godine: Vrši se isplata direktnih […]

OBRAČUN ZARADA OD 01.01.2021

Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, povećan je neoporezivi iznos zarade sa 16.300 na 18.300 RSD mesečno. Ako zaposleni ima ugovorenu bruto zaradu, razlika od 01.01.2021 godine će biti u povećanju neto plate zaposlenog od 200 dinara zbog povećanja neoporezivog iznosa zarade (razlika od 2.000 RSD * 10% = […]

OBRAČUN LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA OD 01.01.2021

Na obračun lične zarade preduzetnika od 01.01.2021 godine utiču novi neoporezivi iznos zarade i nova najniža i najviša osnovica doprinosa. Primenjuje se novi neoporezivi iznos zarade od 18.300 RSD dok osnovica doprinosa predstavlja mesečni iznos lične zarade u smislu Zakona o porezu na dohodak građana, s tim što ne može biti niža od najniže mesečne […]

MINIMALNA CENA RADA ZA 2021 GODINU

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period Januar – Decembar 2021 godine iznosiće 183,93 dinara (neto), po radnom času. Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 172,54 na 183,93 dinara po satu. Shodno tome, neto minimalna zarada za isplate u toku 2021 godine će iznositi: […]

MINIMALNA ZARADA za 2021 godinu

U nastavku dajemo pregled minimalne cene rada sa radnim satima za 2021 godinu:   MINIMALNA ZARADA tabela   Izvor: web stranica Paragrafa

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.