MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

SVE O FIZIČKIM LICIMA KOJA OBAVLJAJU SAMOSTALNU DELATNOST

Zakon o porezu na dohodak građana definiše četiri kategorije obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti: preduzetnike (porez na prihode od samostalne delatnosti plaća se na oporezivu dobit), preduzetnike paušalce (porez na prihode od samostalne delatnosti plaća se na paušalno utvrđeni prihod), preduzetnike poljoprivrednike (fizičko lice koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisano u registar […]

PREDLOG REŠENJA ZA OPOREZIVANJE FRILENSERA

Centar za istraživanje javnih politika saopštio je da rešenje za plaćanje poreza na dohodak gradjana koji se bave slobodnim profesijama (frilenseri), treba tražiti u povećanju normiranih troškova na 50%, povećanju neoporezive osnovice, ili kombinaciji ta dva rešenja. Veća neoporeziva osnovica od sadašnje za frilensera koji ostvaruju relativno male prihode, nešto iznad minimalne zarade, oslobodila bi […]

WEBINAR: POREZI NA PRILIVE NOVCA IZ INOSTRANSTVA

Odnos priliva novca fizičkim licima u poređenju sa prilivima pravnih lica Poslujete kao fizičko ili pravno lice sa fizičkim licima ili kompanijama u inostranstvu? Možda ste freelancer, bloger, ili držite časove stranih jezika? Treba vam rešenje za dosadašnje i buduće poslovanje? Želite najbolji model koji će vam omogućiti da nastavite sa poslovanjem? Ako je vaš […]

REGISTAR RAČUNA JAVNIH PRIHODA

U nastavku je dat plan računa za uplatu javnih prihoda iz Priloga 1 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa:   UPLATNI RAČUNI JAVNIH PRIHODA   Izvor: Web stranica Ministarstva finansija

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.