MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

PORESKA UPRAVA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PODNOSI PPP-PD NAKON ISTEKA ROKA

Počev od Maja meseca 2021 godine, počeo je sa radom dorađeni informacioni sistem Poreske uprave putem kojeg se automatski vrši podnošenje Pojedinačnih poreskih prijava o obračunatim porezima i doprinosima (PPP-PD) po službenoj dužnosti na najnižu osnovicu doprinosa kada poslodavci nisu podneli prijavu do kraja meseca za prethodni mesec. Novi sistem se oslanja na podatke same […]

DETALJI O PLAĆANJU NA RATE ODLOŽENIH POREZA I DOPRINOSA

U Službenom glasniku objavljena je Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19. Uredbom o odlaganju plaćanja je objašnjeno kako se vrši odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa na najviše 24 mesečne rate. Uredba o odlaganju plaćanja se odnosi na one privredne subjekte […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.