IZDAVANJE eUverenja IZ BAZE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE

Obavеštavaju se fizička lica, prеduzеtnici i pravna lica da jе dana 1.06.2022. godinе, po prvi put puštеn u rad programski pakеt eUverenja na portalu Jеdinstvеnog informacionog sistеma lokalnе porеskе administracijе – LPA. Zajеdničkim snagama gradskih poreskih uprava, kancelarije za informacione tehnologije i instituta „Mihajlo Pupin“, puštеn jе u rad programski pakеt čijim uvođеnjеm jе omogućеno […]

EKO PRIJAVA – POPUNJAVANJE U SLUČAJU IZMENE PODATAKA

U nastavku objašnjavamo šta je potrebno uraditi u vezi sa prijavom za EKO naknadu (taksu) kada/ako dođe do izmene podataka od značaja za utvrđivanje naknade ili ako se desi greška prilikom podnošenja prijave. Ako obveznik otpočinje obavljanje delatnosti u jedinici lokalne samouprave u kojoj do sada nije obavljana delatnost: Potrebno je podneti nove prijave za […]

Od 18. Jula omogućena elektronska prijava za obračun EKO takse

Na portalu LPA biće omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine na Obrascu 1 za 2020 godinu. U nastavku prenosimo obaveštenje Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu: „Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnici i pravna lica koji obavljaju […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.