POPUNJAVANJE PPP-PO I PPDG-2R OBRAZACA U SLUČAJU KVALIFIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH LICA

Ministarstvo finansija je donelo mišljenje broj 011-00-90/2020-04 od 22.4.2021 godine, kojim je razjašnjena važna nedoumica u vezi sa kvalifikovanim novozaposlenim licima. Radi se o načinu iskazivanja u obrascu PPP-PO iznosa poreza i doprinosa koje poslodavac ne plaća za zarade kvalifikovanih novozaposlenih lica. Iz navedenog mišljenja prenosimo sledeći deo: „Imajući u vidu navedeno, smatramo da se […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.