POZAJMICE PREDUZETNIKA – PO NOVOM KORISTI SE ŠIFRA PLAĆANJA 190 ili 290

Preduzetnik koji želi da uplati pozajmicu kao fizičko lice na svoj poslovni preduzetnički račun po novom treba da koristi šifru plaćanja 90 (190 ako uplaćuje na šalteru banke, a 290 ako uplaćuje putem svog elektronskog bankarstva). Ta uplaćena sredstva će u poslovnim knjigama biti knjižena na račun 309 – Ostali osnovni kapital. Takodje kada preduzetnik […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.