MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

DIGITALNA IMOVINA i PDV

Po Zakonu o PDV i članu 25. prenos kriptovaluta je oslobodjen obračunavanja PDV. Medjutim za digitalne tokene tako nešto zavisi od slučaja do slučaja. Šta to u prevodu znači? Zakonodavac je dao mogućnost da se prilikom prodaje kriptovaluta ne obračunava PDV, što znači da u (npr) izdatom računu jedne kripto menjačnice ne postoji stavka PDV-a […]

DA LI SE PO NOVOM KNJIŽI E-FAKTURA ILI „OBIČNA“ (STARA) FAKTURA?

Ukoliko je izdata e-faktura preko portala: efaktura.mfin.gov.rs ta faktura je merodavna za knjiženje u poslovnim knjigama. Naime, dešava se da dobavljači pošalju i novu e-fakturu ali uz nju kao prilog i staru (običnu) fakturu koja često može biti i sa drugim datumom izdavanja u odnosu na e-fakturu. Po novom, od 1.07.2022. godine svaki privredni subjekt […]

PRAVO NA ODBITAK PDV-a KADA AVANSNI RAČUN NE SADRŽI DATUM PRIJEMA AVANSA

Da li postoji pravo na odbitak prethodnog poreza ako u avansnom računu nije iskazan datum prijema avansa? Izmenama i dopunama Pravilnika o PDV („Službeni glasnik RS“, broj 127 od 24.12.2021. godine) utvrđen je novi obavezan element avansnog računa – datum prijema avansa (član 188. stav 1. tačka 4) Pravilnika). Jedan od uslova koji treba da […]

ZAKON O PDV – IZMENE I DOPUNE (KRIPTO, GRAĐEVINA, POLOVNA DOBRA ITD)

U Službenom glasniku objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Izmene i dopune Zakona o PDV se primenjuju od 01.01.2021 godine. Ovde ćemo se fokusirati samo na neke promene. Napomena: za promet koji nastane počev od 01.01.2021 godine a za koji je plaćen avans do 31.12.2020 godine, važe stara […]

IZMENA ZAKONA O PDV – ČLAN 10. PROMET IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost predviđeno je, pored ostalog, da će ubuduće promet iz oblasti građevinarstva u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3) zakona biti samo onaj promet čija vrednost je veća od 500.000 dinara, bez PDV. Nacrt je objavljen na web stranici Ministarstva finansija. Ukoliko […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.